TEKNISK PROJEKTLEDNING

För kunder som skall driva större projekt kan vi ställa up med teknisk projektledare/delprojektledare för att ge den nödvändiga avlastningen på projektledaren och den nödvändiga tekniska kompetensen.